Witaj na Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wnioskodawca:                QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                                Kierunek: PRACA
Okres realizacji:               01.09.2018 - 31.08.2020 (24 miesiące)
Obszar działania:             woj. wielkopolskie (regionalne Obszary Strategicznej Interwencji – OSI)
Numer projektu:               RPWP.06.02.00-30-0028/17

Wnioskodawca:             QS Zurich Sp. z o.o., 
Tytuł:                               Nowa norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi - DOS
Okres realizacji:             01.04.2017 - 30.09.2019 
Obszar działania:           cała Polska
Numer projektu:             POWR.04.03.00-00-0305/16 

Wnioskodawca:             QS Zurich Sp. z o.o., Partner Projektu: SGS Polska Sp. z o.o.
Tytuł:                               Wsparcie rozwojowe dla MŚP z podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego 
Okres realizacji:             18.04.2017 - 31.12.2018 
Obszar działania:           województwo lubelskie, podregion bialski i chełmsko - zamojski
Numer projektu:             RPLU.10.01.00-06-0005/16

Wnioskodawca:                QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                                Nowoczesna kadra w branży medycznej 
Okres realizacji:               01.03.2017 - 28.02.2019 (24 miesiące)
Obszar działania:             cała Polska
Numer projektu:               POWR.05.02.00-00-0025/16-00

Wnioskodawca:                Integral Technologies Sp. z o.o.
Tytuł:                                 Kompetencje językowe i ICT na rynku pracy sprawdzą się!
Okres realizacji:               01.01.2017 - 31.12.2018 (24 miesiące)
Obszar działania:             woj. mazowieckie (powiat: Płock, płocki, sierpecki, mławski, żuromiński, przasnyski)
Numer projektu:               RPMA.10.02.00-14-4685/16

Wnioskodawca:                QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                                 Aktywizacja zawodowa furtką do kariery
Okres realizacji:               01.11.2016 - 31.10.2019 (36 miesięcy)
Obszar działania:             woj. wielkopolskie (regionalne Obszary Strategicznej Interwencji – OSI)
Numer projektu:               RPWP.06.02.00-30-0046/15
 

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.