Komunikat o błędzie

  • Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 765 bytes written, possibly out of free disk space w file_unmanaged_save_data() (linia 1962 z /includes/file.inc).
  • Nie udało się utworzyć pliku.

Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego

Skrócony opis: 

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wnioskodawca:             QS Zurich Sp. z o.o.
Partnerzy:                      Gmina Jadów, Gmina Miasto Kobyłka, Gmina Poświętne, Gmina Strachówka, Miasto Zielonka
Tytuł:                             Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego
Okres realizacji:            01.05.2017 - 30.06.2018 
Obszar działania:          powiat wołomiński, gminy: Jadów, Kobyłka, Poświętne, Strachówka, Zielonka
Numer projektu:            POWR.02.18.00-00-0002/16  

O projekcie: 

Projekt obejmuje wsparciem 5 Jednostek Samorządu Tertorialnego z powiatu wołomińskiego pełniących rolę partnerów Projektu, gminy: Jadów, Kobyłka, Poświętne, Strachówka, Zielonka (powiat wołomiński, woj.mazowieckie) i ich pracownicy.

Celem głównym Projektu jest wzrost jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków i opłat loklanych oraz zarządzania nieruchomościami w gminach powiatu wołomińskiego: Jadów, Kobyłka, Poświętne, Strachówka, Zielonka w okresie: 01.05.2017 - 30.06.2018.

 

Grupa docelowa: 

Grupę docelową w Projekcie stanowią wyłącznie:

1) gminy powiatu wołomińskiego: Jadów, Kobyłka, Poświętne, Strachówka, Zielonka (powiat wołomiński,woj.mazowieckie)
2) pracownicy:
   a) JST objętych wsparciem w ramach Projektu w rozumieniu ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych;
   b) komunalnych os.prawnych wykonujących zadania z zakresu zarz.nieruchomościami komunalnymi.

Rekrutacja: 

Projekt skierowany jest do pracowników gmin:Jadów, Kobyłka, Poświętne, Strachówka i Zielonka pracujących w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w związku z czym rekrutacja będzie przeprowadzona wyłącznie wśród pracowników spełniających odpowiednie kryteria.

W związku ze specyficznym charakterem Projektu proces rekrutacji będzie polegał na:
- poinformowaniu o rozpoczęciu Projektu;
- podpisaniu umowy o przystąpieniu do Projektu i złożeniu odpowiedniego załącznika;
- zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego w formie papierowej w biurze Projektu lub w wersji elektronicznej pracowników oddelegowanych do udziału w Projekcie wraz z oświadczeniami
- weryfikacja kryteriów dostępu i premiujących oddelegowanych pracowników

Warunkiem kwalifiacji Uczestnika Projektu będzie spełnienie przez niego kryteriów kwalifikowalności.

Projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum z powodu zamkniętej rekrutacji - obejmuje on wsparciem pracowników działu:
- podatki i opłaty lokalne;
- zarządzanie nieruchomościami;
- kadra kierownicza Urzędu.

Kryteria naboru: 

Dostępu (0/1 pkt.):
- pracownik:
a) Urzędu Gminy: Jadów, Kobyłka, Poświętne, Strachówka, Zielonka) w rozumieniu ustawy z 21.11.2008r.o pracownikach samorządowych;
b) komunalnych os.prawnych wykonujących zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami komunalnymi.

Rodzaje wsparcia: 

Dla pracowników działów podatki i opłaty lokalne (3 grupy 10-cio osobowe), prowadzone bądą następujące tematy szkoleń:
1) doskonalenie kompetencji kadr w obszarze podatków i opłat lokalnych w zakresie orzecznictwa;
2) doskonalenie kompetencji kadr w obszarze podatków i opłat lokalnych w zakresie obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta i zarządzani satysfakcją zgodnie z normą ISO 10002;
3) wdrażanie rozwiązań zarządczych w urzędach poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców w obszarze podatków i opłat lokalnych w zakresie zarządzania satysfakcją klienta, zarządzania jakością, zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej.

Dla pracowników działów zarządzenie nieruchomościami (1 grupa 14-to osobowa), prowadzone bądą następujące tematy szkoleń:
1) Doskonalenie kompetencji kadr w obszarze zarządzania nieruchomościami w zakresie orzecznictwa;
2) Doskonalenie kompetencji kadr w obszarze zarządzania nieruchomościami w zakresie zarządzania samorządowym zasobem nieruchomości, obsługi klienta i zarządzania satysfakcją zgodnie z normą ISO 10002;
3) Wdrażanie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję, poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem narzędzi zarządzania satysfakcją.

Zakup sprzętu wykorzystywanego do wdrożenia rozwiązań w poszczególnych Urzędach w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.

Dla kierownictwa urzędów (grupa 15-to osobowa) - doskonalenie kompetencji kadr JST w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.

Harmonogram realizacji: 

Harmonogram szkoleń z tematu 
Doskonalenie kompetencji kadr w obszarze podatków i opłat lokalnych w zakresie obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta i zarządzania satysfakcją zgodnie z norma ISO 10002
Lp. Data  Grupa Dzień szkolenia Godziny Miejsce
1. 19.06.2017 I 1 09:00 – 15:40 Green Park Conference Centre, ul. Wyzwolenia 63, 05-140 Serock, sala H
2. 20.06.2017 I 2 09:00 – 15:40 Green Park Conference Centre, ul. Wyzwolenia 63, 05-140 Serock, sala H
3. 21.06.2017 II 1 09:00 – 15:40 Green Park Conference Centre, ul. Wyzwolenia 63, 05-140 Serock, sala H
4. 22.06.2017 II 2 09:00 – 15:40 Green Park Conference Centre, ul. Wyzwolenia 63, 05-140 Serock, sala H
5. 28.06.2017 III 1 09:00 – 15:40 Green Park Conference Centre, ul. Wyzwolenia 63, 05-140 Serock, sala H
6. 29.06.2017 III 2 09:00 – 15:40 Green Park Conference Centre, ul. Wyzwolenia 63, 05-140 Serock, sala H
7.
 
18.09.2017  II 3 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, Zielonka
8. 19.09.2017 
 
III 3 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, Zielonka
9. 22.09.2017 
 
I 3 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, Zielonka
10. 17.10.2017 I 4 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Strachówka, ul. Norwida 9, Strachówka
11. 19.10.2017 II 4 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Strachówka, ul. Norwida 9, Strachówka
12. 20.10.2017 III 4 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Strachówka, ul. Norwida 9, Strachówka
13. 05.03.2018 III 5 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, Poświętne
14. 06.03.2018 II 5 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, Poświętne
15. 08.03.2018 I 5 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, Poświętne
16. 23.04.2018 III 6 09:00 – 15:40 Urząd Miasta Kobyłka, ul Wołomińska 1, Kobyłka
17. 25.04.2018 I 6 09:00 – 15:40 Urząd Miasta Kobyłka, ul Wołomińska 1, Kobyłka
18. 26.04.2018 II 6 09:00 – 15:40 Urząd Miasta Kobyłka, ul Wołomińska 1, Kobyłka
19. 07.05.2018 II 7 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, Jadów
20. 08.05.2018 III 7 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, Jadów
21. 14.05.2018 I 7 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, Jadów
Harmonogram szkoleń z tematu 
Doskonalenie kompetencji kadr w obszarze zarządzania nieruchomościami w zakresie zarządzania samorządowym zasobem nieruchomości, obsługi klienta i zarządzania satysfakcją zgodnie z norma ISO 10002
Lp. Data Dzień szkolenia Godziny Miejsce szkolenia
1. 26.06.2017 1 09:00 – 15:40 Green Park Conference Centre, ul. Wyzwolenia 63, 05-140 Serock, sala H
2. 27.06.2017 2 09:00 – 15:40 Green Park Conference Centre, ul. Wyzwolenia 63, 05-140 Serock, sala H
3. 18.10.2017 3 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Strachówka, ul. Norwida 9, Strachówka
4. 14.11.2017 4 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, Jadów
5. 07.03.2018 5 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, Poświętne
6. 24.04.2018 6 09:00 – 15:40 Urząd Miasta Kobyłka, ul Wołomińska 1, Kobyłka
7 15.05.2018 7 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, Jadów

                                                                                            Harmonogram szkoleń z tematu 

                                            Doskonalenie kompetencji kadr w obszarze zarządzania nieruchomościami w zakresie orzecznictwa
Lp. Data Dzień szkolenia Godziny Miejsce
1. 29.09.2017 1 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, Zielonka
2. 24.10.2017 2 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Strachówka, ul. Norwida 9, Strachówka
3. 24.11.2017 3 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, Poświętne
4. 13.12.2017 4 09:00 - 15:40 Urząd Miasta Kobyłka, ul Wołomińska 1, Kobyłka
5. 30.01.2018 5 09:00 - 15:40 Urząd Gminy Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, Zielonka
6. 20.03.2018 6 09:00 - 15:40 Urząd Gminy Strachówka, ul. Norwida 9, Strachówka
7. 11.04.2018 7 09:00 - 15:40 Urząd Miasta Kobyłka, ul Wołomińska 1, Kobyłka
8. 25.05.2018 8 09:00 - 15:40 Urząd Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, Jadów
 
Harmonogram szkoleń z tematu 
Doskonalenie kompetencji kadr w obszarze podatków i opłat lokalnych w zakresie orzecznictwa
Lp. Data  Grupa Dzień szkolenia Godziny Miejsce
1. 23.06.2017 I 1 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Strachówka, ul. Norwida 9, Strachówka
2. 25.10.2017 II 1 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Strachówka, ul. Norwida 9, Strachówka
3. 26.10.2017 III 1 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Strachówka, ul. Norwida 9, Strachówka
4. 13.11.2017 I 2 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, Jadów
5. 16.11.2017 II 2 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, Jadów
6. 17.11.2017 III 2 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, Jadów
7. 23.11.2017 I 3 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, Poświętne
8. 29.11.2017 II 3 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, Poświętne
9. 30.11.2017 III 3 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, Poświętne
10. 11.12.2017 I 4 09:00 – 15:40 Urząd Miasta Kobyłka, ul Wołomińska 1, Kobyłka
11. 14.12.2017 II 4 09:00 – 15:40 Urząd Miasta Kobyłka, ul Wołomińska 1, Kobyłka
12. 15.12.2017 III 4 09:00 – 15:40 Urząd Miasta Kobyłka, ul Wołomińska 1, Kobyłka
13. 29.01.2018 I 5 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, Zielonka
14. 01.02.2018 II 5 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, Zielonka
15. 02.02.2018 III 5 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, Zielonka
16. 19.03.2018 II 6 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Strachówka, ul. Norwida 9, Strachówka
17. 21.03.2018 III 6 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Strachówka, ul. Norwida 9, Strachówka
18. 23.03.2018 I 6 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Strachówka, ul. Norwida 9, Strachówka
19. 09.04.2018 II 7 09:00 – 15:40 Urząd Miasta Kobyłka, ul Wołomińska 1, Kobyłka
20. 12.04.2018 III 7 09:00 – 15:40 Urząd Miasta Kobyłka, ul Wołomińska 1, Kobyłka
21. 13.04.2018 I 7 09:00 – 15:40 Urząd Miasta Kobyłka, ul Wołomińska 1, Kobyłka
22. 21.05.2018 III 8 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, Jadów
23. 22.05.2018 II 8 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, Jadów
24. 24.05.2018 I 8 09:00 – 15:40 Urząd Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, Jadów

Harmonogram szkoleń z tematu 
Doskonalenie kompetencji kadr JST (kierownictwo urzędów) w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami

Lp. Data Dzień szkolenia Godziny Miejsce
1. 07.09.2017 1 09:00 – 15:40 Hotel 500, ul. Warszawska 31A, 05-130 Zegrze
2. 08.09.2017 2 09:00 – 15:40 Hotel 500, ul. Warszawska 31A, 05-130 Zegrze
 

Kontakt: 

QS Zurich Sp. z o.o.
ul. Słupska 6a
02-495 Warszawa
tel: +48 22 651 74 88